Bent u op zoek naar een vorm van collegiale ondersteuning waarbij politie-buddy's bijdragen aan het voorkomen van terugval tijdens het reïntegratieproces van collega's met PTSS of een ander dienstongeval? Dan is dit de training voor u. Deze training politiebuddy wordt speciaal gegeven aan actief dienende politiemensen die ondersteuning bieden aan hun collega's.

Een politiebuddy is onmisbaar in de nuldelijnshulpverlening en tevens van essentieël belang als er doorverwezen moet worden naar professionele hulpverlening. Om de rol van buddy goed te kunnen uitvoeren, moet je beschikken over de nodige communicatieve vaardigheden, in staat zijn om de juiste signalen op te vangen, elkaar aan te spreken en te beschikken over zelfinzicht en basiskennis over relevante thema's. De focus in deze training ligt op het vermeerderen van praktische vaardigheden, zelfkennis en inzicht.

De doelgroep voor deze training zijn belangstellende politiemensen die buddy zijn of willen worden en die met deze training toegerust worden om deze rol op de werkvloer adequaat te kunnen vervullen. De training is bedoeld voor politiemensen die gemotiveerd zijn om collega's in moeilijke omstandigheden bij te staan.

Deze training is opgebouwd volgens het 'blended learning' principe, oftewel het betreft een combinatie van contactonderwijs en online leren. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van een trainingsacteur. Dit bevordert het oefenen van vaardigheden. De training bestaat uit een blok van twee dagen voorafgegaan aan een aantal online opdrachten. De derde dag is een terugkomdag waarop de deelnemers eigen casuïstiek of leervragen kunnen inbrengen.

 
Training politiebuddy

>Groepsgrootte in overleg.

 

>Tijdsduur twee dagen een een terugkomdag.

 

>Locatie op de Basis of elders.

 

>Inschrijving als groep.