18-04-2019

Onze directeur-bestuurder Gerdy Schippers had vanmorgen de eer om het welkomstwoord te richten aan de deelnemers van de landelijke IDEM-dag 2019.

IDEM staat voor 'Individuele Deelnemers Expeditionaire Missies' en deze deelnemers hebben met elkaar gemeen dat zij individuele uitgezonden luchtmachtmilitairen zijn. Het is inmiddels een traditie dat zij op Witte Donderdag vanuit het hele land in Doorn bij elkaar komen om onderling ervaringen uit te wisselen. Dit geldt overigens niet alleen voor militairen die op uitzending zijn geweest, maar ook voor toekomstige IDEM'ers.

De Basis is er trots op dat wij deze bijzondere doelgroep wederom in huis mogen verwelkomen en wij wensen alle IDEM'ers vandaag een interessante en prettige dag toe!