15-06-2019

Vandaag heeft de brandweer brandweercollega’s herdacht die zijn omgekomen tijdens of door hun werk voor de brandweer. In Schaarsbergen kwamen, net als ieder jaar op de derde zaterdag in juni, nabestaanden en brandweercollega’s bijeen bij het nationaal Brandweermonument.

 

 

Het is een plek om te herdenken, maar ook om te overdenken en te beseffen dat brandweermensen een mooi en veelzijdig, maar ook gevaarlijk beroep uitoefenen.

Het plechtige herdenkingsmoment tijdens de brandweerherdenking werd gevormd doordat het water-ereteken om 13.00 uur in werking werd gesteld. Aan beide kanten van het monument stonden spuitmonden die een straal water omhoog spoten. Deze stralen ontmoetten elkaar in het midden op tien meter hoogte. Ze vormden een ereboog die precies een minuut duurde. Overal in het land kan met twee brandweerspuiten dit eerbetoon worden gemaakt als een symbool voor de omgekomen brandweermensen. Ook hangen bij veel kazernes de vlaggen halfstok.

Brandweermensen krijgen te maken met schokkende gebeurtenissen. Iedereen gaat daar op zijn of haar eigen manier mee om. Soms zijn de gebeurtenissen echter zo ingrijpend, dat mensen moeite hebben met de verwerking ervan. Brandweer Nederland heeft voor professionele hulp een onafhankelijk landelijk ‘Steunpunt Brandweer’ ingericht. Dit steunpunt is op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar voor brandweermensen, leidinggevenden, collega’s en familieleden: https://www.brandweer.nl/ons-werk/opvang-en-nazorg

#Brandweerherdenking