26-09-2019

TIPU staat voor Teams Internationale Politie Uitzendingen. Wat komt er allemaal kijken bij een internationale politie-uitzending?

Joke Florax is missiemanager van het team TIPU en kwam deze week bij de Basis een lunchlezing verzorgen over dit onderwerp. Ook heeft het thema ‘gender’ bij missies de speciale aandacht van Joke. Dat wil zeggen dat Joke bijvoorbeeld probeert om extra alert te zijn op de positie van vrouwen in missiegebieden. Immers, het is niet overal in de wereld vanzelfsprekend dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben.

De opleiding TIPU wordt vier keer per jaar aangeboden en de deelnemers aan deze groepen zijn regelmatig in Doorn te vinden. TIPU bereidt voor op internationale missies naar landen als Mali, Afghanistan of bijvoorbeeld Kosovo, waar je als individu naartoe wordt uitgezonden. Voor zo’n missie geldt dan dat je deel uitmaakt van een groter geheel, bijvoorbeeld samen met uitgezonden personen van Defensie of van Buitenlandse Zaken. Een groot verschil voor politiemensen is dat je echt moet wíllen uitgezonden worden, je wordt niet gestuurd.

Joke haalde een bijzonder verhaal aan van een deelnemer van een missie naar Mali Gao. Toen daar een verbouwing plaatsvond aan een politiebureau, bereikte deze politieagent op missie dat er een aparte vrouwencel en sanitair werd gebouwd, waar tot voor kort mannen en vrouwen bij elkaar werden gezet. Dit is een bijzonder resultaat omdat het in Gao regelmatig voorkwam dat vrouwen aangerand of verkracht werden als zij samen met mannen gevangen werden gezet.

Deelnemers aan TIPU krijgen een gevarieerde opleiding. Zo krijg je training op gebied van  monitoring, mentoring, advisering, Engels of Frans en leer je algemene Militaire Basis Vaardigheden. Voor de toekomst liggen er nog mooie uitdagingen. Zo worden er op dit moment meer mensen bij TIPU opgeleid dan dat er uitgezonden worden. Ook ligt er nog een schone taak om unieke ervaringen tussen ‘thuisblijvers’ en ‘uitvliegers’ met elkaar te delen na afloop.