01-03-2019

De politie heeft begin maart een bijzonder mooi tijdschrift over PTSS uitgegeven.

De politie heeft begin maart een bijzonder mooi tijdschrift over PTSS uitgegeven. In dit blad staan veel verhalen van politie-collega’s met PTSS (posttraumatische stressstoornis) en mensen uit hun omgeving. Er staan niet alleen tips in, maar het blad kan ook herkenning en erkenning bieden aan mensen die PTSS hebben.

De Basis organiseert op verzoek van de politie ervaringsgroepen voor actieve en post-actieve politiemensen en aparte groepen voor hun partners. De ervaringsgroepen voor politiemensen staan open voor mensen met PTSS door de uitvoering van politiewerk. Deze groepen zijn vooral geschikt als nazorg na een afgeronde behandeling, als toeleiding naar een behandeling of als aanvulling op een lopende behandeling. De ervaringsgroepen zijn geen vervanging van therapie of andere behandelingen binnen de tweede lijn. De ervaringsgroepen voor partners worden gegeven aan partners van actieve en post-actieve politiemensen met PTSS door uitvoering van politiewerk.

Ken jij wellicht iemand in je directe omgeving die met PTSS te kampen heeft? De Basis kan hen mentale ondersteuning bieden. Dit geldt overigens niet alleen voor de politie, maar ook voor andere geüniformeerden.

Aanmelden
Kandidaten kunnen zich aanmelden bij het 24/7 Loket Politie, 0800-1218 of info@247loket.nl.