14-10-2020

Update - Tijdens de persconferentie van 28 september zijn een aantal aangescherpte coronamaatregelen aangekondigd die erop gericht zijn om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken,
zonder de samenleving en de economie op slot te doen. Deze maatregelen hadden ook invloed op ons pand in Doorn en hebben wij direct naar gehandeld.economie op slot te doen. Deze maatregelen hebben ook invloed op ons pand in Doorn. 

Update 14 oktober - Tijdens de persconferentie van 28 september zijn een aantal aangescherpte coronamaatregelen aangekondigd die erop gericht zijn om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen. Deze maatregelen hadden ook invloed op ons pand in Doorn. 
 

Gisteravond heeft de overheid weer een reeks aangescherpte maatregelen aangekondigd die gelden vanaf vanavond 22.00 uur. Wij kunnen nog steeds open blijven en de begeleidings- en trainingsprogramma’s gaan door. Wel hebben wij een mondkapjesplicht ingevoerd voor binnen in het pand (deze wordt gedragen wanneer iemand zich verplaatst).

Coronaplan de Basis Doorn

Als de Basis nemen we onze maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid bij het inperken van de verspreiding van het virus. Daardoor is de Basis ook verantwoordelijk voor het opstellen van een Coronaplan ten behoeve van de veiligheid van alle personen die het pand betreden. Dit geldt voor alle openbare ruimtes en de ruimtes van de Basis zelf. In het Coronaplan wordt uitgegaan van de richtlijnen die het RIVM heeft afgegeven en de maatregelen die het kabinet in dit kader heeft afgekondigd. Wij volgen hiervoor de website rijksoverheid.nl. De richtlijnen zijn aan verandering onderhevig. Dit plan wordt daar continu op aangepast. Zo ook na de persconferentie van gisteravond.

Aanpassingen maatregelen pand de Basis Doorn

Voor ons pand in Doorn gelden een aantal nieuwe aanpassingen met betrekking tot onder andere aantal personen aanwezig in het pand en onze horeca.
 

Aantal personen

Per 29 september 18:00 uur mag een gezelschap maximaal uit 4 personen bestaan. Dit geldt voor zowel binnen als buiten. Met gezelschap wordt bedoeld een groep mensen die samen komen met een doel. Sluiten zich mensen (spontaan) hierbij aan? Dan vallen zij ook bij het gezelschap. Het maximale aantal personen in een ruimte is 30.

Uitzonderingen op dit nieuwe maximum van gezelschapsgrootte van maximaal 4 personen die van toepassing voor ons pand in Doorn zijn:

• Personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;

• Onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang;

 

Horeca

Voor onze horeca wijzigt er ook het een en ander en geldt het volgende: 

• Er geldt een maximum van 30 personen per ruimte (restaurant en Atrium)

• Alle gasten blijven op een vaste zitplaats zitten

• Vooraf dient gereserveerd te worden en wordt er een gezondheidscheck gedaan

• Deelnemers aan programma’s of trainingen kunnen lunchen tussen 12:00 en 12:45 uur

• De bar sluit om 22:00 uur, vanaf 20.00 uur wordt geen alcohol meer geschonken

• Van kracht blijft: houd 1,5 meter afstand

Zodra de rijksoverheid nieuwe maatregelen aankondigt of huidige maatregelen aanpast en/of versoepelt, zullen wij hierover berichten op onze website.