04-11-2020

Naar aanleiding van de persconferentie van 3 november hebben wij een aantal besluiten genomen die effect hebben op de begeleidingsprogramma’s die plaatsvinden in ons pand in Doorn.

Alle maatregelen die we tot op heden genomen hebben zijn er op gericht geweest om de veiligheid en het welbevinden van onze cliënten, gasten en medewerkers te waarborgen. Met de huidige, aangescherpte maatregelen zien wij ons genoodzaakt om een aantal bijeenkomsten die plaats zouden vinden in Doorn te annuleren. Tegelijkertijd blijft het gebouw in Doorn geopend, voor minimaal en noodzakelijk gebruik. De maatregelen gelden voor een beperkte periode (12 dagen).

De volgende extra maatregelen worden genomen (naast de reeds geldende standaardmaatregelen zoals 1,5 meter afstand, gebruik van een mondkapje en desinfecteren van handen):
  • BNMO begeleidingsprogramma’s worden (in overleg met het dagelijks bestuur van de BNMO) geannuleerd vanaf vrijdag 5 november t/m woensdag 18 november. De gasten die momenteel in Doorn zijn hoeven hun verblijf niet af te breken en vertrekken vrijdag 5 november naar huis. Op vrijdag 13 november nemen we een besluit over de begeleidingsprogramma’s na 18 november.
  • Overige bijeenkomsten en vergaderingen van externen kunnen in Doorn beperkt doorgang vinden. Mocht een vergadering of bijeenkomst niet doorgaan, worden de betreffende betrokkenen daarover geïnformeerd.