Steunpunt Brandweer
Brandweermensen krijgen te maken met schokkende gebeurtenissen. Iedereen gaat daar op zijn of haar eigen manier mee om. Soms zijn de gebeurtenissen echter zo ingrijpend, dat mensen moeite hebben met de verwerking ervan.

Brandweer Nederland heeft voor professionele hulp een onafhankelijk landelijk ‘Steunpunt Brandweer’ ingericht. Dit steunpunt is op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur bereikbaar voor brandweermensen, leidinggevenden, collega’s en familieleden. Gespecialiseerde maatschappelijk werkers van de Basis met kennis van het brandweervak bieden via dit steunpunt informatie, advies en kortdurende
hulpverlening bij psychosociale klachten. Desgewenst kunnen ze verwijzen naar de tweedelijns hulpverlening. Voor het steunpunt geldt het principe: ‘niet meer dan nodig, niet minder dan gewenst’.

Het steunpunt is telefonisch bereikbaar via 0800-1288 of per email.
Ga naar de websitepagina over het Steunpunt Brandweer. Daar treft u ook de Handreiking opvang en nazorg Brandweer en diverse andere informatie. Kijk ook naar deze video vanuit de Basis over de opvang van de Brandweer.

Aanbod voor een training
Collegiaal ondersteuner en toe aan een verdiepingsslag? De Basis biedt een vervolgtraining aan. U kunt uw kennis en vaardigheden toetsen aan de praktijk, eventueel bijstellen en verder uitdiepen. Het biedt u ook meer achtergrondkennis en handvatten om uw werkzaamheden op een hoger niveau uit te voeren. Kijk hiernaast voor informatie en individueel inschrijven. U kunt zich ook als groep inschrijven. Daarvoor maken wij graag een afspraak met u.

Trainingen voor de Brandweer
De Basis biedt trainingen voor 'zorg aan de voorkant'. Ze bieden medewerkers en leidingevenden mogelijkheden om meer adequaat en effectief te reageren na een schokkende gebeurtenis. Denk aan trainingen voor collegiale ondersteuning, weerbaarheid en opvang en nazorg door leidinggevenden. Kijk hiernaast voor de mogelijkheden bij 'Activiteiten'. Een training wordt in opdracht op maat gemaakt om te voldoen aan uw wensen en behoeften.

 
Inschrijven voor groepen

Wilt u de training met een team volgen? Kan ook op eigen locatie.