U ontving een e-mailbericht van Stichting de Basis. Dit bericht en eventuele bijlagen kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en/of informatie die is beschermd door een beroepsgeheim.

 

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Elke vorm van verspreiding, vermenigvuldiging of ander gebruik door anderen dan geadresseerden is niet toegestaan.

Als u dit bericht abusievelijk hebt ontvangen, verzoeken wij u ons hierover zo snel mogelijk te informeren en het bericht te vernietigen.

 

Het e-mailbericht is bij verzending gecontroleerd op computervirussen. Toch raden wij u aan eventuele bijlagen voor het openen opnieuw op mogelijke besmetting met computervirussen te controleren.

 

Stichting de Basis stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van het door u ontvangen bericht, noch kunnen aan dit bericht rechten worden ontleend.

 

 

 
Bij ons in het gebouw

Op virtuele verkenning!