Het loket maatschappelijk werk is een centraal en onafhankelijk aanmeldpunt, waar mensen terecht kunnen voor ondersteuning en advies bij werkgerelateerde, psychosociale klachten. De bereikbaarheid is per telefoon en/of online en de capaciteit is ruim. Uw organisatie kan uiteraard de eigen identiteit toevoegen.

Organisaties die een centraal en onafhankelijk aanmeldpunt willen voor vragen en advies over psychosociale klachten, schakelen het loket maatschappelijk werk in. We zijn daarmee al actief voor het Veteranenloket, het 24/7 Loket Politie en de Steunpunten Brandweer en Ambulance. Wij kunnen het loket volledig organiseren en uitvoeren, onder uw (organisatie)naam en voorwaarden. Cliëntgegevens worden uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld. De acties na een aanmelding lopen van een enkel (telefonisch) adviesgesprek tot een intake met kortdurende hulpverlening en/of een verwijzing. Voor die verwijzingen beschikt de Basis over een betrouwbaar netwerk met kwalitatief hoogwaardige instellingen.

"Het netwerk van de Basis is indrukwekkend, en de ervaring met loketten ook!"


 
Extra informatie

> Het loket kan onder uw naam functioneren.

 

> Gegevens en informatie worden volledig in overeenstemming met de AVG en de geldende beroepscodes behandeld.

 

> Er is uitbreiding mogelijk met andere diensten van het maatschappelijk werk, zoals individuele zorgverlening en groepsmaatschappelijk werk.

 

> 24/7-beschikbaarheid is ook mogelijk.