Collegiale ondersteuners werken in een team, maar zijn in de praktijk veelal op zichzelf aangewezen. Door teambuilding ontstaat er meer binding en samenwerking, wat loont in kritische situaties zoals opschaling bij een fors incident. De training schenkt ook aandacht aan vaardigheden en technieken.

Het is uiteraard bekend binnen de geüniformeerde wereld: als team ben je tot meer in staat. De Basis biedt collegiale ondersteuners binnen deze training verschillende mogelijkheden aan om dat te bereiken. Om elkaar beter te leren kennen zijn er verbindende activiteiten met sport- en spelelementen. De professionele houding van de collegiale ondersteuner krijgt aandacht, evenals de inhoud van de samenwerking en het blijven leren van elkaar. U verdiept gezamenlijk kennis en traint vaardigheden, zoals gesprekstechnieken, het bieden van de juiste aandacht en het tijdig verwijzen naar hulpverlening. U kunt ook zelf thema's aandragen, zoals organisatiewijzigingen en coördinatie van uw gezamenlijke inzet. Alles in overleg uiteraard.

"Aandacht voor elkaar, je denkt dat dat wel goed zit. Maar echte aandacht en vooral daarnaar handelen was toch lastig voor ons."


 
Extra informatie

> Bestemd voor collegiale ondersteuningsteams en overige belangstellenden.

 

> Groepsgrootte maximaal twintig deelnemers.

 

> Tijdsduur in overleg, meestal een dagdeel.

 

> Kosten afhankelijk van uw wensen.

 

> Locatie op de Basis, intern bij opdrachtgever of op een externe locatie.

 

> Inschrijving als groep.