Weerbaar zijn betekent dat u het vermogen hebt om in de beroepsuitoefening uw grenzen aan te geven en uw wensen duidelijk kenbaar te maken, waarbij u ook de grenzen van de ander respecteert. Om weerbaar te zijn en blijven, is het van belang om controle of grip te hebben. Ook in uitdagende en soms onvoorspelbare situaties. Dat vraagt om psychologische rekbaarheid of veerkracht.

De Basis biedt verschillende trainingen rondom weerbaarheid, voor medewerkers of voor leidinggevenden. Doelstelling van de training is het vergroten van de professionele inzetbaarheid, effectiviteit, welzijn en vermindering van het ziekteverzuim. Deelnemers leren om succesvol te functioneren binnen uitdagende omstandigheden, zowel als individu als binnen het team. Hierbij hebben manschappen, leidinggevenden en bijvoorbeeld instructeurs ieder hun eigen rol en verantwoordelijkheid. In de training staan met name de mentale en morele weerbaarheid centraal.

De training weerbaarheid bestaat uit 10 modules van elk een dagdeel, die los van elkaar of gecombineerd te volgen zijn. Neem contact met ons op voor meer informatie over een aparte module of over combinaties daarvan.

De modules:

1. Drijfveren
2. Open communicatie
3. Integriteit
4. Normen en waarden binnen het werk
5. Morele dilemma's
6. Feedback geven en ontvangen
7. Oordeelsvorming
8. Herkennen en hanteren eigen grenzen
9. De kracht van signaleren
10. Intervisie 
 

"Heel veel over mezelf geleerd, mijn eigen mogelijkheden. Ik kan een hoop, blijkt wel. Maar als het echt zwaar is, dan mag ik dat ook voelen. Hoort erbij."


 
Extra informatie

> Groepsgrootte in overleg.

 

> Tijdsduur in overleg, meestal een dagdeel.

 

> Locatie op de Basis, intern bij opdrachtgever of op een externe locatie.

 

> Inschrijving als groep.