Samen kun je meer. Aan de hand van door u gekozen thema's, bieden we mensen met vergelijkbare achtergronden en ervaringen groepsgesprekken. Voor de deelnemers hebben deze gesprekken een helend effect als gevolg van herkenning, erkenning en bewustwording.

Het groepsmaatschappelijk werk van de Basis brengt mensen met vergelijkbare ervaringen, vragen en/of klachten bij elkaar om die te delen. Dat biedt herkenning en erkenning, wat bijdraagt aan het gevoel van kracht en eigenwaarde. In praktische zin kunnen deelnemers elkaar ondersteunen door informatie uit te wisselen. De groepen hebben in het algemeen een thema of aanleiding zoals een collectief verwerkingsproces of specifieke ervaringen en klachten. De groepsmaatschappelijk werkers bieden indien nodig psycho-educatie aan en natuurlijk de organisatie en sturing van de gesprekken.

"Het bood een enorme opluchting om te zien dat ik niet de enige ben met deze problemen en er gewoon over kan en mag praten."