Voor mensen die door psychosociale klachten belemmerd raken in hun functioneren thuis of op het werk, is er persoonsgerichte aandacht. Denk aan kortdurende, individuele zorgverlening, maar ook gerichte verwijzingen. Ook is casemanagement mogelijk, bijvoorbeeld bij verwijzingen voor meervoudige klachten.

Na een langdurige en belastende werkdruk en/of een ingrijpende ervaring, kan het gebeuren dat een medewerker psychosociale klachten ontwikkelt. Oorzaken kunnen divers zijn en de klachten kunnen meervoudig zijn op basis van een enkele traumatische aandoening. Ons maatschappelijk werk heeft veel ervaring opgedaan met de beoordeling van psychosociale klachten en de omgang met cliënten. De start is het bieden van een vertrouwensrelatie, zo mogelijk systeemgericht door de directe relaties zoals gezinsleden erbij te betrekken. De gesprekken met onze maatschappelijk werkers vinden, indien gewenst, plaats bij de cliënt thuis. Volstaat de kortdurende zorgverlening niet, dan volgen adviezen voor gerichte verwijzing(en) en kan de maatschappelijk werker als casemanager optreden.

"Dat gesprek thuis was even spannend, maar zij begreep precies waarover ik het had. Ik kreeg weer even wat lucht."


 
Extra informatie

> Groepsgrootte niet van toepassing.

 

> Tijdsduur afhankelijk van de klachten.

 

> Kosten op aanvraag.

 

> Locatie in principe thuis, eventueel in combinatie met partner en gezinsleden. Indien gewenst is een andere locatie mogelijk.

 

> Inschrijving op basis van individuele aanmelding.