Wie zijn onze cliënten?
Wij bieden psychosociale hulpverlening, begeleiding, trainingen en een gastvrij ontmoetingscentrum:

  • Aan mensen met geüniformeerde beroepen en hun thuisfront. (Oud)- medewerkers van de Ambulance, Brandweer, Defensie en de Politie kunnen te maken krijgen met heftige gebeurtenissen. Zeker als er sprake is van een opeenstapeling van ingrijpende ervaringen, leidt dit bij sommigen tot een breed scala aan psychosociale problemen.

  • Aan wettelijk erkende oorlogsgetroffenen van WO II, zowel uit Europa als uit voormalig Nederlands-Indië, en hun thuisfront. Deze oorlog heeft diepe sporen nagelaten, zelfs in opvolgende generaties.

Wie zijn onze opdrachtgevers?

  • Publieke instanties als werkgever van geüniformeerden of als uitvoerder van wettelijke voorzieningen voor (ex-) geüniformeerden en WO II oorlogsgetroffenen.

  • Private instanties met een missie op het vlak van waardering, erkenning en zorg voor (ex-) geüniformeerden.

  • Opdrachtgevers voor het afnemen van kantoorfaciliteiten en hospitality-dienstverlening.

Hoe doen wij dat?
Wij zijn een organisatie van ongeveer 120 medewerkers. Een groot deel daarvan betreft onze maatschappelijk werkers die vanuit een landelijk dekkend netwerk bij cliënten op huisbezoek gaan en groepen begeleiden. Zji hebben zich na hun beroepsopleiding gespecialiseerd in traumahulpverlening en in contextgericht werken. In ketenverband werken zij samen met organisaties die gespecialiseerd zijn in traumazorg. Ook hebben onze maatschappelijk werkers veel ervaring en kennis met de problematiek die speelt bij onze cliënten. De ervaring van de Basis met deze hulpverlening gaat al vele jaren terug. Zo kunnen onze cliënten weer balans vinden in hun draaglast en draagkracht.

Een andere vorm van dienstverlening bieden onze collega's die de begeleidingsprogramma's verzorgen voor oorlogs- en dienstslachtoffers en hun partners in opdracht van de BNMO. Dit team van begeleiders ontwikkelt de inhoud van deze ontmoetende, thematische en verdiepende programma's en voert ze tevens uit.

De Basis biedt ook trainingen, coaching en (individuele) hulpverlening voor (oud-) medewerkers van onze doelgroepen. Dit is vaak maatwerk en betreft bijvoorbeeld trainingen voor leidinggevenden en teams collegiale opvang in hun signalerende en begeleidende rol.

Ons bijzondere pand in Doorn biedt voor onze doelgroepen moderne kantoorruimtes, vergaderzalen, ontmoetingsfaciliteiten en andere hospitality-voorzieningen, waarbij veel aandacht uitgaat naar behoeften en wensen van klanten. Dit is tevens de thuisbasis voor het management en de collega's die werkzaam zijn in overkoepelende functies. Hier werken wij samen met organisaties in vergelijkbare en aangrenzende werkvelden op het gebied van erkenning, zorg en onderzoek voor geüniformeerden.

Financiering
Stichting de Basis is een publiek-privaat gefinancierde organisatie. Sinds jaar en dag is het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (kortweg vfonds) subsidiegever. Daarnaast worden structurele bijdragen geleverd door de ministeries van Defensie, VWS en Veiligheid en Justitie. Verder wordt in direct opdrachtgeverschap van zowel particulieren als werkgevers gewerkt.

Meerjarenstrategie
De Basis heeft een meerjarenstrategie 2017-2020. Een strategisch document met de meest cruciale keuzes en doelen, die we delen in het kader van onze kernwaarden open, actief, integer en zelfbewust. U kunt de strategie hier downloaden. Het ingesloten overzicht met doelstellingen/inspanningen is voor de leesbaarheid hier apart te downloaden.

Jaarplan
De Basis heeft voor 2020 een jaarplan uitgebracht. U kunt het plan hier downloaden.

Jaarverantwoording
De Basis brengt jaarverantwoordingen uit die u hieronder kunt downloaden.
Jaarverantwoording 2016.
Jaarverantwoording 2017.
Jaarverantwoording 2018.
Jaarverantwoording 2019.

Kwaliteit
De kwaliteit van zorg wordt geborgd binnen het kwaliteitssysteem van de Basis, afgeleid van ISO 9001:2015. De Basis volgt de relevante beroepscodes en -profielen. Daarnaast volgen we de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden van Kenniscentrum Impact.

Cliëntenmedezeggenschap
Vanaf 1 januari 2019 is de cliëntenmedezeggenschap op een flexibele manier ingericht.

Organisatie
Het managementteam van de Basis bestaat uit (van rechts naar links):

Gerdy Schippers, directeur-bestuurder
Wynand Visser, manager Maatschappelijk werk
Adinda Liebeton, manager Staf
Stef Reimer, manager Hospitality

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht die bestaat uit:

Mr. A. Wolfsen, voorzitter (voorzitter remuneratiecommissie)
A. Tieland, vicevoorzitter (voorzitter commissie Kwaliteit & Veiligheid)
Drs. J.K. Jongkind RC, lid (voorzitter Audit Comité)
Mw. X. van Praag, lid
Mw. I. Zijlstra, lid

Aleid Wolfsen is in april 2014 benoemd als voorzitter van de raad van toezicht.
'In de Tweede Kamer heb ik van dichtbij meegemaakt hoe ingewikkeld, kwetsbaar en gevaarlijk missies kunnen zijn. Maar ook ervaren dat goede zorg voor veteranen cruciaal is. Bij de Basis mag en kan ik een bijdrage leveren aan de realisatie daarvan'.
Sinds 1 augustus 2016 is Aleid Wolfsen voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ton Tieland is sinds september 2016 lid raad van toezicht en is per 1 januari 2019 benoemd als vicevoorzitter.
'Ik ken de Basis vanuit mijn tijd bij de Koninklijke Luchtmacht en de samenwerking met de bevlogen en professionele medewerkers was altijd prettig en vruchtbaar. Daarnaast wil ik me graag op deze manier inzetten voor de belangen van de doelgroep van de Basis'.
Ton Tieland is onder meer voorzitter van een veteranenorganisatie, van de adviescommissie Draaginsigne Gewonden en van de Cliëntenraad van het AMC.

Jürgen Jongkind is in juni 2016 benoemd als lid raad van toezicht.
'Als voormalige defensiemedewerker en veteraan heb ik altijd heel veel waardering voor de inbreng van de Basis gehad. Als lid van de raad van toezicht lever ik onder meer graag een bijdrage aan de financiële stabiliteit van de Basis'.
Jürgen Jongkind is sinds 2014 Directeur Financiën en Bestuursadvisering van het Rijksvastgoedbedrijf.

Xandra van Praag is per 15 juli 2018 op voordracht van de BNMO benoemd als lid raad van toezicht en volgt hiermee Math Goossen op, die per dezelfde datum na twee termijnen is afgetreden.
'Vanuit geëngageerdheid en persoonlijke ervaringen wil ik mijn kennis en expertise graag beschikbaar stellen voor goede maatschappelijke begeleiding en behandeling van mensen die zich inzetten voor vrede en veiligheid'.
Xandra van Praag is zelfstandig consulent, verandermanager op bestuurlijk en strategisch niveau in zowel profit als non-profit sector.
Xandra is ruim 10 jaar toezichthouder in zowel profit als non-profit organisaties. Daarbij is ze actief bij de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) als 'ambassadeur voor het nieuwe toezicht'.

Ine Zijlstra is benoemd per 1 januari 2019 als opvolger van Annelore Roelofs.
'Van dichtbij heb ik gezien wat uitzendingen en inzet in publieke veiligheidsfuncties met je kunnen doen. Deze mensen zetten zich onder andere in voor vrede en uw en mijn veiligheid. Het mooie van de Basis is dat zij op bevlogen wijze hulp verlenen aan mensen die hierin beschadigd zijn geraakt. Daarmee voel ik mij verbonden'.
Sinds 2016 is Ine eigenaar van Ine Zijlstra Interimmanagement & Advies en vervult zij opdrachten in de ziekenhuissector.

 


 

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de BankGiro Loterij en Lotto. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen. Meer over het vfonds.

 
Bij ons in het gebouw

Op virtuele verkenning!

Beelden van de Basis