(Oud)medewerkers van  defensie, politie en brandweer en hun directe relaties hebben te maken met ingrijpende ervaringen. Wij bieden hen laagdrempelige mentale ondersteuning en gebruiken daarvoor onze ervaring met en contextkennis van deze bijzondere doelgroep.

De Basis werkt samen met verschillende organisaties vanuit ons trainings- en nazorgcentrum in Doorn en beschikt over een landelijk netwerk van gespecialiseerd maatschappelijk werkers. Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid komt tot uitdrukking in het duurzaam omgaan met mensen en middelen.

De Basis kan u snel en soepel in contact brengen met diensten van andere, gespecialiseerde instellingen. Voor de behandeling van PTSS bijvoorbeeld, verslavingszorg en bemiddeling bij schulden. Daarvoor onderhouden we contacten met verschillende dienstverleners.

Financiering
Stichting de Basis is een publiek-privaat gefinancierde organisatie. Sinds jaar en dag is het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (kortweg vfonds) subsidiegever. Daarnaast worden structurele bijdragen geleverd door de ministeries van Defensie, VWS en Veiligheid en Justitie. Verder wordt in direct opdrachtgeverschap van zowel particulieren als werkgevers gewerkt.

Meerjarenstrategie
De Basis heeft een meerjarenstrategie 2017-2020. Een strategisch document met de meest cruciale keuzes en doelen, die we delen in het kader van onze kernwaarden open, actief, integer en zelfbewust. U kunt de strategie hier downloaden. Het ingesloten overzicht met doelstellingen/inspanningen is voor de leesbaarheid hier apart te downloaden.

Jaarplan
De Basis heeft voor 2018 een jaarplan uitgebracht. U kunt het plan hier downloaden.

Jaarverantwoording
De Basis brengt jaarverantwoordingen uit die u hieronder kunt downloaden.
Jaarverantwoording 2015.
Jaarverantwoording 2016.
Jaarverantwoording 2017.

Kwaliteit
De kwaliteit van zorg wordt geborgd binnen het kwaliteitssysteem van de Basis, afgeleid van ISO 9001:2015. De Basis volgt de relevante beroepscodes en -profielen. Daarnaast volgen we de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden van Kenniscentrum Impact.

Cliëntenadviesraad
De Basis kent een cliëntenadviesraad (CAR) die gevraagd en ongevraagd advies biedt over beleidszaken rondom de dienstverlening. De CAR is breed samengesteld met vertegenwoordigers van alle doelgroepen van de Basis.

Organisatie
Het managementteam van de Basis bestaat uit:

Gerdy Schippers, directeur-bestuurder
Wynand Visser, manager Maatschappelijk werk en begeleiding
Adinda Liebeton, manager Staf
Stef Reimer, manager Hospitality

De directeur-bestuurder legt verantwoording af aan de raad van toezicht die bestaat uit:

Mr. A. Wolfsen, voorzitter
Mw. mr. A.L.C. Roelofs, vicevoorzitter
Drs. J.K. Jongkind RC, lid
T. Tieland, lid
Mw. X. van Praag, lid

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de BankGiro Loterij en Lotto. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen. Meer over het vfonds.

 
Bij ons in het gebouw

Op virtuele verkenning!

Beelden van de Basis