Stichting de Basis is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk met een indrukwekkende historie. Een reis door de tijd.

> 1945
De geschiedenis gaat terug tot 26 augustus 1945 toen de BNMO werd opgericht. Een vereniging voor onderlinge steun en belangenbehartiging van gewonde oud-militairen en hun partners.

> 1958
Onder aanvoering van Willem van Lanschot slaagt de BNMO erin om de hulpverlening te professionaliseren. Een grootschalige fondsenwerving met behulp van filmster Audrey Hepburn als ambassatrice zorgt voor de realisatie van een woonoord in 1958. Het terrein in Doorn wordt aangeboden door de gemeente.

> 1966
De BNMO richt samen met onder meer het Militair Revalidatie Centrum de Nederlandse Invaliden Sportbond op, nu Gehandicaptensport Nederland.

> 1970
De BNMO start in 1970 met een aantal anderen de BankGiroloterij. Volgens een vaste verdeelsleutel komen daarmee gelden vrij voor de SFMO (Stichting Fondsenwerving Militaire Organisaties). Inmiddels is dit fonds beter bekend als Nationaal Fonds voor Vrijheid en Veteranenzorg, kortweg vfonds.

> 1977
Hoewel al jaren ook gewoon leden, rekent de BNMO vanaf 1977 officieel militaire dienstslachtoffers tot haar doelgroep.

> 1984
Naar Fins voorbeeld wordt in 1984 in Doorn een instituut voor nazorg in gebruik genomen, dan bekend als het BNMO-Centrum.

> 2000
De inzet van de BNMO werpt zijn vruchten af. In 1990 krijgt de overheid meer oog voor de zorg aan militaire oorlog- en dienstslachtoffers, wat onder meer tot uiting komt in het Veteranenbeleid van het ministerie van Defensie. In 2000 wordt in samenwerking met het ministerie van Defensie het Veteraneninstituut opgericht. De onafhankelijke positie van de BNMO blijft gewaarborgd.

> 2007
Omdat de uitvoering van zorgtaken en belangenvereniging soms lastig werkt en omdat er behoefte bestaat om de dienstverlening te verbreden, wordt de BNMO gesplitst. Stichting de Basis is geboren. De BNMO blijft bestaan als vereniging en belangenbehartiger, de Basis gaat verder als uitvoerder van zorgdiensten.
In 2007 sluit de Basis zich ook formeel aan bij het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) dat dan officieel wordt opgericht.

> 2009
De Basis besluit zich nadrukkelijk te richten op een verbreding naar andere doelgroepen. Meer concreet zijn dit (ex)medewerkers, vrijwilligers en directe omgeving van geüniformeerde risicoberoepen uit de sectoren ambulance, brandweer, openbaar vervoer en politie. In het dagelijks werk hebben zij al veel met elkaar te maken en daar sluit de Basis bij aan.

> 2013
Vanuit een visie van 2007, bereikt de Basis een hoogtepunt in de herontwikkeling van het ca. zeven ha eigen terrein. Op 5 november opent Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix het nieuwe gebouw van de Basis. Het voldoet volledig aan de wens om organisaties bij elkaar te brengen en zo meer te kunnen betekenen voor de doelgroepen. Het nieuwe gebouw staat voor openheid, verbinding en ontmoeting.

> 2014
Op grond van de Veteranenwet uit 2011 wordt in Doorn het Veteranenloket geopend door minister van Defensie Jeanine Hennis-Plasschaert. De Basis werkt daarin samen met diverse partners.

> 2017
Een belangrijke mijlpaal voor de Basis, we bestaan tien jaar. Dat is op 13 oktober 2017 gevierd in samenwerking met Defensie, Politie en Brandweer, met een festival gebaseerd op kunstwerken van studenten van de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht (HKU).

 
Bij ons in het gebouw

Op virtuele verkenning!

Meer informatie

Meer weten over onze mogelijkheden? Wij bieden u een vrijblijvend gesprek.

Beelden van de Basis