Sinds april 2012 is er het 24/7 Loket Politie, naast de bestaande interne loketten van de Nationale Politie. Doordat het loket onafhankelijk is opgericht, vormt het een laagdrempelige plek voor hulpvragen of doorverwijzing, 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Politiemedewerker, oud-medewerker of familie van en hulp nodig?
Neem contact op met het 24/7 Loket Politie via telefoonnummer 0800 12 18 of per e-mail info@247loket.nl.

De Basis biedt in opdracht van de Nationale Politie ondersteuning aan het 24/7 Loket Politie met loket- en intakediensten, een landelijk dekkende eerstelijnszorg (gespecialiseerd maatschappelijk werk) en directe toegang tot tweedelijns ketenzorg.