Als u een blijvende beperking heeft opgelopen en via een geneeskundig onderzoek komt vast te staan dat deze in verband staat met de uitvoering van de militaire dienst, kunt u aanspraak maken op verschillende uitkeringen, vergoedingen, verstrekkingen en voorzieningen.

Dit pakket is wettelijk geregeld en een verantwoordelijkheid van het ministerie van Defensie. Het ABP voert de regelingen uit. Sinds 2014 zijn de diensten van het ABP bereikbaar via het Veteranenloket.

De Basis werkt samen met het ABP binnen het Veteranenloket.