De CAR is een adviesorgaan (opgericht in 2011) van de Basis waardoor de medezeggenschap en participatie van cliënten conform de wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen vorm krijgt.

De Basis werkt tot en met 31 december 2018 met dit adviesorgaan. Vanaf 1 januari 2019 wordt de cliëntenmedezeggenschap op een flexibele manier ingericht.

De Basis heeft in eerste instantie voor deze vorm van medezeggenschap gekozen, om binnen een redelijke termijn tot resultaat en succes te komen. Optioneel kan deze cliëntenadviesraad in de toekomst op eenvoudige wjjze opgewaardeerd worden naar de status van cliëntenraad.
De CAR vergadert eenmaal per twee maanden, steeds op een vaste ochtend.

Doelstellingen van de CAR zijn:
1. Binnen het kader van de visie en de missie van de Basis gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen.
2. Beoordelen van het aanbod en kwaliteit van producten en de daarbij horende processen die de Basis haar cliënten biedt en hierover advies uitbrengen.
3. Fungeren als een onafhankelijk en zelfstandig orgaan van cliënten.

Contact met de CAR
Klik hier voor rechtstreeks contact via de e-mail met de CAR.

Jaarverslagen
Jaarverslag CAR 2012
Jaarverslag CAR 2013
Jaarverslag CAR 2014
Jaarverslag CAR 2015

Jaarverslag CAR 2016
Jaarverslag CAR 2017

Gerard van Leeuwen, veteraan, lid vanuit zijn achtergrond als Libanonveteraan en actief werkend brandweerman.
John Kuipers, veteraan, lid vanuit zijn achtergrond als BNMO-lid.
Vera Pronk-Kroon, partner van veteraan, lid vanuit de groep partners.
Frank van Ederen, veteraan, lid vanuit de groep ambulancepersoneel.
Patrick van Meenen, veteraan, lid vanuit de groep jonge veteranen.
Wil Gunster, veteraan, lid vanuit de groep jonge veteranen.

Samenstelling van de CAR
Frank van Ederen, veteraan, lid vanuit de doelgroep ambulancepersoneel.
Eric Trum, veteraan, lid vanuit de doelgroep veteranen.
John Kuipers, lid vanuit de doelgroep BNMO-leden (tevens waarnemend voorzitter van de CAR).
Zakia Jaafari, Nancy van Laarveld, Politie (duo-lidmaatschap).
Bas Kobossen, lid vanuit de brandweer.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.
 
Bij ons in het gebouw

Op virtuele verkenning!