De Basis heeft tot en met 31 december 2018 gewerkt met de Cliëntenadviesraad (CAR) als adviesorgaan. Vanaf 1 januari 2019 is de cliëntenmedezeggenschap op een flexibele manier ingericht om te borgen dat de medezeggenschap en participatie van cliënten conform de wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen vorm krijgt.

Jaarverslagen
Jaarverslag CAR 2016
Jaarverslag CAR 2017

Gerard van Leeuwen, veteraan, lid vanuit zijn achtergrond als Libanonveteraan en actief werkend brandweerman.
John Kuipers, veteraan, lid vanuit zijn achtergrond als BNMO-lid.
Vera Pronk-Kroon, partner van veteraan, lid vanuit de groep partners.
Frank van Ederen, veteraan, lid vanuit de groep ambulancepersoneel.
Patrick van Meenen, veteraan, lid vanuit de groep jonge veteranen.
Wil Gunster, veteraan, lid vanuit de groep jonge veteranen.

 

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.
 
Bij ons in het gebouw

Op virtuele verkenning!