Arq Psychotrauma Expert Groep is een toonaangevende groep van experts op het gebied van schokkende gebeurtenissen en psychotraumatologie voor individu, organisatie en samenleving. Door het samenbrengen van de specialistische organisaties in de Arq Psychotrauma Expert Groep kan de ketenzorg optimaal worden ondersteund. Daarnaast worden de gevolgen van schokkende gebeurtenissen en psychotrauma vanuit medisch, psychologisch en sociaal maatschappelijke optiek benaderd.

Het optimaal regelen van de psychotraumazorg in de maatschappij en het behouden, doorontwikkelen en delen van opgebouwde kennis rondom dit thema, behoort tot de doelen van Arq. Arq zet wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en training in om deze doelen te bereiken en werkt daartoe tevens intensief samen met (inter) nationale instituten.