Het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld is gespecialiseerd in de psychosociale impact van oorlog, met name WO II, op mens en samenleving. Het kenniscentrum ondersteunt organisaties en instellingen die zich bezighouden met WO II en getroffenen van oorlog en geweld (waaronder veteranen) met praktisch beleidsonderzoek, het vormen van netwerken en concrete adviezen. Daarnaast verzorgt het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld cursussen, trainingen, workshops, presentaties en congressen. Ook beschikt de organisatie over een uitgebreide bibliotheek die gespecialiseerd is in zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen, waarbij de nadruk ligt op de psychische en sociale gevolgen van oorlog, vervolging en geweld.

> De Basis werkt met het Arq Kenniscentrum Oorlog, Vervolging en Geweld samen op het gebied van kennisontwikkeling.