Cogis is deskundig op het gebied van de psychische en sociale problematiek die kan ontstaan als mensen te maken hebben met oorlog, vervolging en geweld. Dit kan zijn grootschalig (on)georganiseerd geweld, maar ook kleinschalig geweld.

Cogis werd in 2005 opgericht als opvolger van ICODO (Informatie Coördinatie Orgaan Dienstverlening Oorlogsgetroffenen), dat in 1980 bij wet werd ingesteld als vraagbaak en aanspreekpunt voor oorlogsgetroffenen en professionele en vrijwillige hulpverleners.

> De Basis werkt op diverse terreinen samen met Cogis voor kennis- en kwaliteitsontwikkeling.