Deze training biedt een verdieping op de eerste training en ervaring in collegiale ondersteuning. U kunt uw kennis en vaardigheden toetsen aan de praktijk, eventueel bijstellen en verder uitdiepen. Het biedt u ook meer achtergrondkennis en handvatten om uw werkzaamheden op een hoger niveau uit te voeren.

In deze training frissen we eerst de kennis op. Daarna gaan we dieper in op gedrag en verwerking, zoals het signaleren van verwerkingsproblemen en stimuleren van eigen veerkracht. Ook behandelen we de vertrouwelijkheid van gesprekken, uw invloed op debriefings en de mogelijkheden voor samenwerking met de direct leidinggevende. In de basistraining wordt de Richtlijn psychosociale ondersteuning geüniformeerden kort aangestipt, nu gaan we er uitgebreider op in. Tot slot behandelen we diverse relevante onderwerpen, zoals watchfull waiting: het monitoren van collega's die geen gesprek willen aangaan om alsnog tijdig in te kunnen grijpen.

"Het was heel fijn om te zien dat ik mensen daadwerkelijk iets te bieden heb, kan helpen."

 
Voor wie?

U bent werkzaam als collegiaal ondersteuner en hebt een basistraining gevolgd.

Verder van belang

> Op de Basis in Doorn.
> Tijdsduur een dag.
> Groepsgrootte acht tot twaalf deelnemers.
> Kosten afhankelijk van uw wensen.