Grote rampen als de Bijlmerramp (1992), de vuurwerkramp in Enschede (2000) en de cafébrand in Volendam (2001) maakten overheid en hulpverleners duidelijk dat rampen niet te onderschatten complexe gevolgen kunnen hebben. Er is niet alleen de directe chaos van een ramp, maar ook de psychische, lichamelijke en materiële schade op lange termijn.

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Defensie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties besloten daarom tot het instellen van een Landelijk Kenniscentrum voor Psychosociale Zorg na Rampen. Dit kenniscentrum is in september 2002 officieel van start gegaan onder de naam Stichting Impact.

> De Basis werkt op diverse terreinen samen met Stichting Impact voor kennis- en kwaliteitsontwikkeling.