KNGF buddyhonden worden getraind voor (oud-)geüniformeerden met een publieke taak met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Een buddyhond draagt bij aan het gevoel van veiligheid, vergroot de bewegingsvrijheid en biedt troost en rust. De hond leert ook praktische vaardigheden. Hij maakt zijn baas bijvoorbeeld wakker bij nachtmerries.

KNGF Geleidehonden en de Basis werken sinds 2012 samen aan de opleiding en aflevering van deze buddyhonden.