Het beleid van het ministerie van Defensie is erop gericht dat militairen die zich voor Nederland hebben ingezet, recht hebben op erkenning en respect. Ook geeft Defensie hen, indien gewenst, hulp bij de verwerking van de nadelige gevolgen van hun dienstvervulling onder oorlogsomstandigheden, zowel fysiek als psychisch.

In 2011 is een Veteranenwet aangenomen die de verantwoordelijkheden voor veteranen (actief dienend en postactief), dienstslachtoffers en hun directe relaties wettelijk borgt. Het ministerie van Defensie voert de wet uit, onder meer door de oprichting van het Veteranenloket in 2014.

De Basis werkt structureel samen met het ministerie van Defensie. Direct maar ook in samenwerkingsverband met het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en het Veteraneninstituut.

Aanbod voor een training
Collegiaal ondersteuner en toe aan een verdiepingsslag? De Basis biedt een vervolgtraining aan. U kunt uw kennis en vaardigheden toetsen aan de praktijk, eventueel bijstellen en verder uitdiepen. Het biedt u ook meer achtergrondkennis en handvatten om uw werkzaamheden op een hoger niveau uit te voeren. Kijk hiernaast voor informatie en individueel inschrijven. U kunt zich ook als groep inschrijven. Daarvoor maken wij graag een afspraak met u.

Aanbod voor een training
Collegiaal ondersteuner en toe aan een verdiepingsslag? De Basis biedt een vervolgtraining aan. U kunt uw kennis en vaardigheden toetsen aan de praktijk, eventueel bijstellen en verder uitdiepen. Het biedt u ook meer achtergrondkennis en handvatten om uw werkzaamheden op een hoger niveau uit te voeren.

Kijk hiernaast voor informatie en individueel inschrijven. U kunt zich ook als groep inschrijven. Daarvoor maken wij graag een afspraak met u.

 
Activiteiten

Collegiale ondersteuning verdiepend
 

Inschrijven voor groepen

Wilt u de training met een team volgen? Kan ook op eigen locatie.