Stichting Pelita zet zich in voor mensen afkomstig uit Nederlands-Indië. Oorspronkelijk is de stichting opgezet voor hulpverlening aan getroffenen van de oorlog met Japan en van de Bersiap-periode. De stichting vervult een officiële functie bij het aanvragen van een uitkering bij de Pensioen- en Uitkeringsraad. De naam Pelita verwijst naar een olielampje dat in de donkere tropische nachten als lichtbaken diende langs onverlichte wegen.

De Basis biedt maatschappelijk werk aan de doelgroep van Pelita. Aanmelding voor het maatschappelijk werk geschiedt nog steeds bij Stichting Pelita. Het Pelita-loket neemt de hulpvraag in ontvangst en verwijst, al naar gelang de aard van de vraag, door naar de Basis of de afdeling Sociale Dienstverlening van Pelita.