Bosbouwproject Veteranen Landgoed Vrijland

Lekker werken in de natuur met collega veteranen

Het veteranenlandgoed Vrijland is een terrein van 70 hectare in Schaarsbergen (Arnhem). Het landgoed is ontstaan als blijk van maatschappelijke erkenning van de veteraan die zich op vele gebieden ter wereld heeft ingezet voor de vrijheid en veiligheid van anderen.

Op donderdag 14 en vrijdag 15 september 2017

of

Op donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2017

U kunt samen met andere veteranen en dienstslachtoffers buiten aan de slag en helpt u bij het onderhoud van het terrein. Dit is ook een mooi moment om andere te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. U wordt deze dagen begeleidt door een professionele bosbouwer en begeleiding vanuit stichting de Basis. Ook ontvangt u gedurende het programma informatie over veteranen(zorg)diensten.

Tijdens deze 2 dagen verblijft u met maximaal 12 deelnemers op de Oranje Kazerne waar u van bed en maaltijden wordt voorzien. Meer informatie over het landgoed en over stichting Vrijland vindt u op www.veteranenlandgoedvrijland.nl

Praktische informatie: Het programma gaat door bij minimaal 10 inschrijvingen. Er geldt een eigen bijdrage van € 30,-. Aanmelding in volgorde van binnenkomst.

Geef u snel op! Vul het inschrijfformulier in op de website: www.de-basis.nl. Meer informatie bel 0343 47 42 00.