Deze workshop biedt de gelegenheid om beter inzicht te krijgen in het verschil tussen professionele hulpverlening en nuldelijn-ondersteuning en hoe daar mee om te gaan.

De workshop zal, naast opfrissen en aanvullen van kennis, voornamelijk bestaan uit het behandelen van casuïstiek. Er zal theorie herhaald worden en er wordt stilgestaan bij leervragen. In de middag zal er met behulp van een trainingsacteur geoefend worden.

Aanmelden
Je kunt je interesse kenbaar maken bij de contactpersoon nuldelijns ondersteuning van uw vereniging/stichting. Dit kan tot zes weken voor de datum van de training.

Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen

 
Voor wie?

Voor vrijwilligers die ondersteuning bieden aan veteranen/dienstslachtoffers en hun gezin, en tevens werkzaam zijn (geweest) als professioneel hulp- of dienstverlener op psychosociaal gebied.

Verder van belang

Nieuwe datum voor 2017 volgt zo spoedig mogelijk.