Tijdens de training staat het leren door doen centraal. Korte theoretische inleidingen worden gevolgd door oefeningen en praktijksimulaties. Met bestaande vaardigheden wordt geoefend en nieuwe vaardigheden worden aangeleerd. Eigen leervragen hebben in deze training de nadrukkelijke aandacht.

De volgende onderwerpen komen aan bod
• luisteren en andere gespreksvaardigheden
• beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming
• verantwoordelijkheden van de nuldelijnshelper
• signalen die belemmerd kunnen werken
• omgaan met weerstand
• omgaan met de sociale kaart
• mogelijkheden van doorgeleiding.
De training is met name bestemd voor mensen die affiniteit hebben met veteranen en die hun eigen ervaringen als veteraan, dienstslachtoffer of partner daarvan, een plek hebben gegeven.

Resultaat
Na deze training:
• heb je zicht op uw persoonlijke manier van communiceren
• ben je in staat om op een goede manier feedback te geven en te ontvangen
• herken je signalen met betrekking tot klacht en last
• herken je lastige situaties en weet je daarmee om te gaan
• ga je uit van de veerkracht de veteraan/dienstslachtoffer
• ben je je bewust van uw verantwoordelijkheid horende bij je taak
• ben je in staat om op een juiste manier door te geleiden naar de juiste instantie
• herken je je eigen grenzen.

Aanmelden
Je kunt je interesse kenbaar maken bij de contactpersoon nuldelijns ondersteuning van uw vereniging/stichting. Dit kan tot zes weken voor de datum van de training. Daarna volgt een intakegesprek met de contactpersoon nuldelijn. Deelname hangt af onder meer af van beschikbare trainingsplaatsen. Je ontvangt tijdig bericht of je bent geplaatst. Je meldt je aan met opgave van je naam, adres, woonplaats, email, telefoon en geboortedatum.
 

Deze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.

 
Voor wie?

Je bent een vrijwilliger (of wilt dit graag worden) die ondersteuning biedt aan veteranen en/of dienstslachtoffers en hun gezin. Je voelt zich in deze contacten misschien niet altijd even zeker en zoekt daarbij training.

Met deze training ontwikkel je je verder en kun je bij gebleken geschiktheid het certificaat van bekwaamheid van de Basis behalen.

Verder van belang

Nieuwe data voor 2018 volgen zo spoedig mogelijk.