In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, biedt Stichting de Basis maatschappelijk werk aan Stichting 1940-1945 en Stichting Pelita.

 

Stichting 1940-1945

Stichting 1940-1945 verleent diensten aan verzetsdeelnemers, vervolgingsslachtoffers en burger- oorlogsslachtoffers uit de jaren 1940-1945. Vanaf 2012 wordt het maatschappelijk werk voor deze doelgroep uitgevoerd door Stichting de Basis met ervaren maatschappelijk werkers, die gespecialiseerd zijn in de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden. De maatschappelijk werkers weten dat de oorlog in het leven van mensen nu nog kan doorspelen en zij beschikken over ruime kennis van de wetgeving voor oorlogsgetroffenen (WBP, WUV en WUBO).
Ga naar de eigen website van Stichting 1940-1945.

Contact met maatschappelijk werk (via Stichting de Basis)
Telefoon: 0343 474200
E-mail: servicedesk@de-basis.nl

 

Stichting Pelita

Stichting Pelita zet zich in voor mensen afkomstig uit Nederlands-Indië. Oorspronkelijk is de stichting opgezet voor hulpverlening aan getroffenen van de oorlog met Japan en van de Bersiap-periode. De stichting vervult een officiële functie bij het aanvragen van een uitkering bij de Pensioen- en Uitkeringsraad. Vanaf 2014 wordt het maatschappelijk werk voor Indische en Molukse oorlogsgetroffenen uitgevoerd door Stichting de Basis met ervaren maatschappelijk werkers die gespecialiseerd zijn in de hulpverlening aan oorlogsgetroffenen en hun nabestaanden. Contact met maatschappelijk werk (via Stichting Pelita).
Ga naar de eigen website van Stichting Pelita.

Contact met maatschappelijk werk (via Stichting Pelita)
Telefoon: 088 3305111
E-mail: geen.