De politie beschermt de democratie, handhaaft de wet en is het gezag op straat. Waar nodig biedt de politie de helpende hand. In noodsituaties grijpt zij dwingend in. Waar anderen een stap terug doen, stappen politiemensen naar voren. De politie werkt actief samen met burgers en partners. Zij heeft oog en oor voor wat er leeft in de samenleving. De politie is er voor iedereen. Waakzaam en dienstbaar.

De Basis werkt samen met de politie bij het voorkomen en opvangen van de gevolgen van de inzet voor de publieke zaak. We ondersteunen het 24/7 Loket Politie, bieden eerstelijns zorg (gespecialiseerd maatschappelijk werk), trainingen en diverse andere diensten.

Aanbod voor een training
Collegiaal ondersteuner en toe aan een verdiepingsslag? De Basis biedt een vervolgtraining aan. U kunt uw kennis en vaardigheden toetsen aan de praktijk, eventueel bijstellen en verder uitdiepen. Het biedt u ook meer achtergrondkennis en handvatten om uw werkzaamheden op een hoger niveau uit te voeren.

Kijk hiernaast voor informatie en individueel inschrijven. U kunt zich ook als groep inschrijven. Daarvoor maken wij graag een afspraak met u.

 
Activiteiten

Collegiale ondersteuning verdiepend
 

Inschrijven voor groepen

Wilt u de training met een team volgen? Kan ook op eigen locatie.