De Stichting Veteranen Platform (VP) kwam in 1989 tot stand als een overkoepeling van tien veteranenorganisaties. Belangrijkste doelstelling was het gezamenlijk behartigen van Nederlandse veteranen. Aan deze doelstelling is nog niets gewijzigd. Het VP vertegenwoordigt inmiddels al meer dan 45 veteranenverbanden. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 70.000 individuele veteranen. Het Veteranen Platform streeft in samenspraak met het ministerie van Defensie, naar een adequaat en consistent veteranenbeleid.

> De Basis werkt op diverse terreinen samen met het Veteranen Platform en levert ook professionele begeleiding voor de nuldelijns-activiteiten van het VP. De belangenbehartiger is gevestigd in het gebouw van de Basis in Doorn.