Aansprakelijkheid
De Basis is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie. Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij dat niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Uw privacy
De Basis is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en bezoekers van de website www.de-basis.nl van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De Basis houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

www.de-basis.nl en andere websites
Op de site van de Basis treft u links aan naar andere websites. De Basis kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

Ongepaste reacties
De Basis streeft ernaar informatie op niveau te bieden aan de bezoekers van deze site. De redactie verwacht van bezoekers die reageren op berichten ook enig niveau en gevoel voor nuance. Reacties die volgens de redactie ongepast zijn of niet voldoen aan de algemene normen van fatsoen, kunnen worden verwijderd. De redactie gaat niet in discussie over geplaatste of verwijderde reacties.

Redactie website
De redactie van de website valt onder Stichting de Basis.

 
Bij ons in het gebouw

Op virtuele verkenning!