In dit programma onderzoekt u hoe u met het verlies van uw levenspartner kunt omgaan. U kunt uw ervaringen met elkaar delen, van elkaar leren en elkaar tot steun zijn. Ook leert u hoe u nieuwe contacten kunt leggen en nieuwe activiteiten kunt ondernemen. Op deze wijze leert u uw leven opnieuw vorm en inhoud geven.

Bijzonderheid: voorafgaand aan definitieve plaatsing vindt een telefonisch intakegesprek plaats.

 

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.

 
Voor wie?

Voor weduwen en weduwnaars die voor de uitdaging staan hun leven verder alleen vorm te geven na het overlijden van hun levenspartner. U heeft uw partner tussen één en drie jaar geleden verloren.

Verder van belang

Waar: de Basis in Doorn.
Wanneer: 26 - 30 juni 2017