U ontmoet andere partners, deelt uw verhaal en biedt elkaar (h)erkenning en steun. U gaat op zoek naar uw eigen kracht en naar balans in de zorg voor uzelf en het gezin. Daarnaast ontvangt u informatie over de impact van ingrijpende ervaringen en hoe hiermee om te gaan. U gaat aan de slag binnen groepsgesprekken en creatieve programmaonderdelen.

Bijzonderheden: deze data kunnen los van elkaar gevolgd worden. Bij onvoldoende begeleidingsdagen kunt u dit programma op indicatie volgen.

 

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.

 
Voor wie?

Voor partners van leden ouder dan 60 jaar die last ondervinden van de impact van ingrijpende ervaringen.

Verder van belang

Waar: de Basis in Doorn.
Wanneer: 6 - 10 maart 2017
18 - 22 september 2017