Je bent uitgezonden geweest naar Nieuw-Guinea en je wilt andere Nieuw-Guineaveteranen en hun partners ontmoeten en je ervaringen delen tijdens groepsgesprekken. Je hebt behoefte aan (h)erkenning en steun bij herinneringen die nog altijd een rol spelen en aan informatie en tips. Als partner wil je onderzoeken welke invloed de impact van uitzending op jou zelf heeft en hoe je hier goed mee kan omgaan. Daarnaast kunnen jullie beiden aan ontspannende activiteiten deelnemen.
 

 

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het vfonds met middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Loterij. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte aanbevolen.

 
Voor wie?

Voor Nieuw-Guineaveteranen en hun partners.

Verder van belang

Waar: de Basis in Doorn.
Duur: je arriveert op dag 1 om 10.30 uur en vertrekt op dag 5 na het ontbijt.
Data:
15-19 januari 2018
2-6 juli 2018