De Basis verzamelt, beheert en verwerkt voor haar dienstverlening persoonlijke gegevens van cliënten, deelnemers en medewerkers, zowel digitaal als op papier. Deze verzameling en verwerking moet aan de hoogste eisen voldoen voor de bescherming van de privacy. Daarom is het verwerkingsproces vernieuwd en beveiligd, en is het privacyreglement vernieuwd op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In grote lijnen komt het erop neer dat
> Uw persoonlijke gegevens zodanig beveiligd opgeslagen worden, dat ze niet in verkeerde handen kunnen vallen.
> Zonder uw uitdrukkelijke toestemming uw persoonlijke gegevens niet verstrekt worden aan derden.
> U recht heeft op inzage in en correctie, aanvulling en verwijdering van uw gegevens.
> Alle mailverkeer met persoonlijke gegevens versleuteld worden.
> Het beveiligingsniveau van alle computersystemen van de Basis voldoet aan de hoge eisen van de AVG.
> Organisaties die met de Basis samenwerken een geheimhoudings- of bewerkersovereenkomst hebben getekend.
> Alle medewerkers van de Basis de bescherming van uw persoonlijke gegevens garanderen.
> De rol van Functionaris Gegevensbescherming van de Basis wordt ingevuld door de kwaliteitsfunctionaris en is bereikbaar op het mailadres: kwaliteit@de-basis.nl.

 

Het vernieuwde privacyreglement inzien?

Download het privacyreglement