De Basis kent diverse reglementen en voorwaarden.

Klachtenreglement
Misschien bent u niet tevreden over de begeleiding of bejegening door één van onze medewerkers. Vaak is het voldoende om dat met haar of hem te bespreken. Levert u dit niets of onvoldoende op, dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij de direct leidinggevende. Wordt deze niet naar uw tevredenheid opgelost, dan kunt u nog een klacht indienen bij de directie. Meer hierover in het klachtenreglement van de Basis.

Cliëntvertrouwenspersoon
U kunt een beroep doen op de cliëntvertrouwenspersoon voor ondersteuning bij het indienen van een klacht. De cliëntvertrouwenspersoon is onpartijdig en niet in dienst van de Basis. Neem voor meer informatie contact op per e-mail.

Contact met secretariaat klachtenbehandeling
Postbus 100, 3940 AC Doorn. Telefoon 0343 47 42 00. Neem voor meer informatie contact op per e-mail.

Klachtenreglemen
Waar mensen werken, worden ook fouten gemaakt. De Basis streeft naar een hoge kwaliteit van dienstverlening, maar het kan natuurlijk voorkomen dat u daar toch niet tevreden over bent. Is dat zo, dan kunt u in twee stappen uw klacht kenbaar maken.
 
Wij vragen u om uw klacht eerst rechtstreeks op te nemen met de betrokken medewerker van de Basis of wanneer dit niet mogelijk is zijn/haar leidinggevende.
 
Blijft daarna de klacht bestaan, dan vragen wij u deze schriftelijk in te dienen bij de klachtencommissie van de Basis. U kunt hiervoor contact opnemen met het secretariaat, telefoon 0343 47 41 25 en e-mail s.klaassen@de-basis.nl.
 
In het Klachtenreglement dat u hieronder kunt downloaden, biedt u meer informatie over uw rechten en de garantie dat uw klacht naar behoren wordt behandeld.

Algemene- en annuleringsvoorwaarden
De Basis hanteert algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden. Deze zijn ook van toepassing wanneer u zich online inschrijft via de website(s) van de Basis.

Huisregels
De Basis hanteert in het gebouw in Doorn huisregels om het voor iedereen werkbaar, veilig en duidelijk te maken.

 
Bij ons in het gebouw

Op virtuele verkenning!

Meer informatie

Meer weten over onze mogelijkheden? Wij bieden u een vrijblijvend gesprek.

Beelden van de Basis