Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Het instituut streeft naar een optimale zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen en een gedegen ondersteuning voor hun gezinsleden.

Daarnaast speelt het Veteraneninstituut een belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering voor de prestaties die veteranen in opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die daarbij werden gebracht. Ook verwerft en verspreidt het instituut kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert het wetenschappelijk onderzoek hiernaar.

Activiteiten
In opdracht van het Veteraneninstituut biedt de Basis aan veteranen, partners en hun kinderen programma's aan in Doorn, voor slechts een kleine eigen bijdrage. Ontmoeten en het delen van ervaringen aan de hand van specifieke thema's staan daarbij centraal. Denk aan terugkijken op een uitzending, omgaan met beperkingen en de invloed van een uitzendervaring op het gezin. De programma's vinden vooral in het weekend plaats en hebben een ontspannen karakter. Kijk hiernaast voor het aanbod.

De Basis werkt nauw samen met het Veteraneninstituut op diverse terreinen, zowel in de uitvoering van zorgdiensten als in de accommodatie. Het Veteraneninstituut is gevestigd in het gebouw van de Basis. Daar geeft de stichting in opdracht van het ministerie van Defensie ook uitvoering aan het Veteranenloket waarin de Basis participeert.

 
Activiteiten

U kunt hier de programma's van het Veteraneninstituut bekijken.